Copyright @ 2006 S.P. Plastic Industry Co., Ltd. All rights Reserved .
Home
Product

S.P. plastic industry Co., Ltd. is a manufacturer and distributor plastic products as well as purchase and trade plastic scraps all over country.

Go to top
Contact us
[pp
SEARCH
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 บริษัท เอส.พี.พลาสติก อินดัสตรี จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปในประเทศไทย สินค้าของเรามีให้เลือกมากมาย และหลายขนาด เช่น ถังแกลลอน, กะละมัง, ถังน้ำ, เข่ง, ตะกร้า, เก้าอี้, กระติกน้ำ และกล่องล้อมีแขนลาก เรามุ่งเน้นด้านคุณภาพ คือเหนียวไม่แตกง่าย และใช้งานคุ้มค่าเป็นสำคัญ สินค้าตรางูจึงเหมาะกับงานสารพัดแบบ นอกจากสามารถใช้สอยในครัวเรือนแล้ว ยังเหมาะกับงานเกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมทั่วไป

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้ครอบคลุมการผลิต, หลอมเม็ดพลาสติก, ซื้อ และขายเศษพลาสติกทั่วประเทศไทย ทางด้านการนำเข้า บริษัทฯมีการนำเข้าแม่สีที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ อาทิ อินเดีย และจีน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ตรางูมีสีสันที่สดใส ในส่วนของเครื่องจักรอันทันสมัย โรบ๊อตจากเยอรมันถูกนำมาใช้ในขั้นตอนการผลิตเพื่อลดคนทำงานลง และยังเพิ่มคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้ได้มาตรฐานอุตสาหรรม

ปัจจุบันเรามีพนักงานกว่า 200 คน ประกอบด้วยทีมงานด้านช่าง, ทีมงานฝ่ายบริหารจัดการ และหน่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้า ด้วยเครื่องฉีดพลาสติกประสิทธิภาพสูงนำเข้าจากประเทศญึ่ปุ่น และเยอรมันกว่า 30 เครื่อง บริษัทฯสามารถผลิตสินค้าสำเร็จรูปได้มากถึง 50 ตันต่อวัน ภายในระยะเวลา 14 ปี บริษัทฯได้มีการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตถึงกว่า 100 ตารางเมตร ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทฯให้ความใส่ใจกับกลุ่มตลาดผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มตลาดโดยรวมสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือกลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้สินค้าตรางูกับการทำไร่, นา, สวน และ กลุ่มผู้บริโภคในครัวเรือนที่ใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกในชีวิตประจำวัน กลุ่มที่สองคือผู้ประกอบกิจการขายส่ง, ขายปลีก, และ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วประเทศ นอกจากลูกค้าในประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์ตรางูยังแพร่หลายไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และพม่า จากการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าเหล่านี้ ยิ่งทำให้เราตรางู มีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และความหลากหลายให้ดียิ่งๆขึ้นไป

Established in 1975, S.P. Plastic Industry Co., Ltd. is a leading plastic manufacturer in Thailand specializing in designing, manufacturing and exporting plastic pallets, plastic containers, and plastic storage bins. Under the cobra brand, our products range from multipurpose gallon, basin, chair, basket, container , cooler to box. Tough quality and worthwhile usage is the most important goal of S.P. Plastic products, which makes them suitable for agriculture and all kinds of works.

The company business's lines include producing, buying/selling recycled-graded plastic pellets. Our business also involves refining, producing/distributing plastic scraps and everything just about plastic nationwide. In term of import, we purchase high quality pigment from foreign countries such as India and China . This important element is ideal for coloring plastic materials to bright and shines. With modern machine, robot arms are used in many production tasks such as lifting and processing. They improve the cost efficiency of the production, minimize workforce and enhance the quality of goods, which standardized the industry.

Presently, we have approximately 200 employees, including technician staffs, administrative section staff managers, and QC staff. The manufacturing plant accommodates more than 30 sets of advanced injection molding equipment produced by Japanese and German engineers. S.P. Plastic has a daily production capacity of 50 tons of finished plastic products. The operation facility has expanded from 100 square meters manufacturing plant in 1975 to 5 acres in 1989 at Bangkok , Thailand .

Our target market concerns directly to the end customers. The overall market segmentation of S.P. Plastic can be divided into two main groups. First group is an agriculturist group, who used the product to facilitate them to do agricultural works and the ordinary household users, who domestically used the products to help them with their everyday life. The second group is the main distribution channels such as wholesalers and retailers. Cobra brand is not only a famous brand nationwide but also extensively reach neighbor country, such as Laos and Burma . From the acceptance from these customers, our company intends to develop more variety and better quality products to satisfy their needs.

 

 

 

 

 

 
Map
 
 
Free Web Counter
Free Hit Counter